ТЕСТИ П`ятниця, 06.08.2021, 01:53
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Каталог тестов | Реєстрація | Вхід
» ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ

» ЕМОЦІЙНО - ВОЛЬОВІ ПРОЦЕСИ

» ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ

» МОТИВАЦІЯ

» Наше опитування
Як ви оцінюєте мій сайт ?
Всього відповідей: 82

» Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

» Форма входа

» Новости

Головна » Статті » ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ » Особистість

КУД Особистісний опитувальник Єви Кудлiчкової
       Тривалiсть
опитування 20-25 хв. Пропонується для обстеження дорослих  людей без обмеження в вiцi.Опитувальник
складається з 80 запитань, що характеризують особистiсть за 5 дихотомiчними
шкалами:
       1 активнiсть - пасивнiсть
       2 стабiльнiсть (стiйкiсть) - лабiльнiсть (нестiйкiсть)
       3 домiнантнiсть (потяг до керiвництва) - пiдлеглiсть
       4 екстравертованiсть - iнтровертованiсть
       5 рацiональнiсть - образнiсть, емоцiйнiсть
Пiддслiдному пропонується оцiнити 80 твержень за 5-ти бальною шкалою:
                  ’повнiстю згоден’             + +
                  ’швидше згоден’              +
                  ’не впевнений’                 0
                  ’швидше не згоден’             -
                  ’повнiстю не згоден’          - -
 
  1  В свою роботу я стараюсь ввести щось нове.
  2  Мiй настрiй постiйно змiнюється пiд впливом навколишнього середовища.
  3  Як  правило  менi  важко вiдразу без заперечення пiдкоритись наказу, або розпорядженню старших людей чи керiвництва.
  4  Буває, я  нiяк  не  можу  прийняти якесь однозначне рiшення i через це втрачаю можливостi зробити щось своєчасно.
  5  Я не люблю суворого дотримання дисциплiни, порядку та акуратностi
  6. Як правило я почуваю себе спокійно, навіть коли приходиться діяти в складній ситуації чи приймати               якесь важливе рішення
  7  У мене багато друзiв, товаришiв i знайомих, з котрими я зустрiчаюсь.
  8  Частiше всього я намагаюсь дiяти так, щоб не нарватись на якiсь неприємностi.
  9  В бiльшостi випадкiв я дiю за заздалегiдь продуманим планом.
10  Я надаю перевагу роботi котра не потребує частих контактiв з людьми.
11  Життєвi труднощi i перешкоди (або особливо важливi завдання ) спонукають мене проявити                    активнiсть i показати, на що я здатний.
12  Часто без видимих причин у мене бувають спади та пiдйоми настрою: то я буваю сумний, то веселим.
13  Як правило я стараюсь переконати людей в своїй правотi i зробити їх своїми спiльниками.
14  Я швидко втомлююсь.
15  Не переношу одноманiтної роботи, яка вимагає точного i скрупульозного виконання.
16  В цiлому я задоволений своїм життям.
17  Як правило, я намагаюсь розвеселити оточуючих.
18  Я не люблю самостiйно приймати будь-якi рiшення.
19  Люблю порядок, симетрiю, закономiрнiсть.
20  Коли я знаходжусь у товариствi iнших людей, то часто не можу знайти спiльну тему для розмови.
21  Я беру активну участь в дискусiях, виступаю на зборах, роблю доповiдi.
22  Мене легко дратують i псують настрiй рiзнi дрiбнi повсякденнi клопоти.
23  Зiткнувшись з безвiдповiдальнiстю працiвникiв сфери послуг, я роблю запис в книгу скарг чи скаржусь завiдуючому.
24  Перешкоди  i  труднощi не лякають мене, але я не намагаюсь глибоко їх розумiти i вникати в їхню сутнiсть.
27  Я був би дуже засмучений, якби довгий час не мiг зустрчатись зi своїми друзями.
28  В складних ситуацiях я часто  почуваю себе безпорадним.
29  Я завжди проявляю велику обережнiсть в виборi друзiв i знайомих.
30  В товариствi iнших людей я почуваю себе самотнiм.
31  Я  часто  здiйснюю вчинки, результати яких менi заздалегiдь знайомi i в майбутньому вони можуть                   поставити мене в скрутне становище.
32  Я можу легко розчулитись.
33  Як правило, я твердо вiдстоюю свою точку зору i можу iї вiдстояти, незважаючи на думку бiльшостi.
34  Я довго думаю перед тим як прийняти рiшення.
35  Я отримую задоволення, коли опиняюсь у центрi уваги оточуючих.
36  Я завжди без труднощiв повертаюсь до перерваної роботи.
37  В  колективi, в компанiї iнших людей, я легко пiддаюсь намовлянням i виявляю покладливiсть.
38  Коли  я опиняюсь в скрутному становищi, я шукаю людину, котра подасть пораду, допомогла чи                  пiдтримала мене.
39  Читання книжок  приносить менi бiльше задоволення,нiж зустрiчi i розмови зi своїми друзями.
40  Свої почуття я, звичайно нi перед ким не виявляю, не люблю дiлитись з iншими людьми.
41  Я завжди мушу займатись якоюсь справою, не можу довго сидiти без дiла та вiдпочивати.
42  У мене часто буває поганий настрiй.
43  З задоволенням виступаю в ролi керiвника чи органiзатора.
44  У  мене, звичайно, нема нi бажання нi сил вирiшувати складнi питання.
45  Як правило, я нiчого не планую, я роблю все залежно вiд настрою в даний час.
46  Назовнi я виглядаю спокiйним, навiть коли дуже хвилююсь.
47  Коли менi сумно, я намагаюсь знайти когось, хто б мене розвеселив.
48  Я завжди намагаюсь пристосовуватись до того кола людей, в якому я знаходжусь.
49  Свої дiї та вчинки я в бiльшостi випадкiв планую завчасно.
50  В товариствi я завжди знаходжусь в ролi спостерiгача.
51  В бiльшостi випадкiв я намагаюсь здiйснити свої плани.
52  Я часто буваю в станi апатiї, вiдчуваю себе абсолютно розбитим втомленим без особливого на те              приводу.
53  Менi вдавалось переконати, вмовити, чи збентежити своєю поведiнкою тих людей, котрим я                       пiдпорядковуюсь.
54  Я швидше готовий сперечатись, чим поступитись.
55  Менi не цiкаво у всьому дотримуватись суворого порядку i точностi.
56  В будь-якому товариствi чи компанiї я тримаю себе як звичайно.
57  Я не можу довго залишатись наодинцi, погано почуваю себе, коли вдома немає людей.
58  Менi, як правило, важко переконати iнших людей в своїй правотi.
59  Почавши роботу, я обов`язково маю довести iї до кiнця.
60  Я неохоче знайомлюсь з iншими людьми.
61  З задоволенням виконую роботу, що потребує вiд мене великих зусиль i терпiння.
62 Я легко втрачаю душевний спокiй, мене не важко вивести з рiвноваги, образити, скривдити, засмутити.
63  Навiть за несприятливих умов я можу настояти на своєму, здiйснити своє бажання чи потребу.
64  Я швидко втомлююсь, коли необхiдно довгий час напружено працювати.
65  Я, як правило, надаю великого значення одягу i зовнiшньому вигляду людей.
66  Я рiдко виявляю назовнi свiй поганий настрiй.
67  Я з задоволенням жартую, щоб розвеселити iнших, розказую анекдоти, жартую.
68  Я легко пiддаюсь впливу iнших людей, погоджуюсь з їхньою думкою.
69  У мене є цiль в життi, котру я намагаюсь досягти, долаючи всi перешкоди.
70  Я з задоволенням провожу свiй час наодинцi.
71  У мене, звичайно, слова не розходяться зi справою.
72  Будь-якi зауваження чи критика в мою адресу засмучують мене
73  Мене приваблюють спiвчуття, уважнiсть i чуйнiсть з боку оточуючих.
74  Я  залишаюсь  спокiйним навiть тодi, коли люди перестають володiти собою.
75  Я працюю повiльно i ретельно, звертаючи увагу навiть на дрiбницi.
76  Я з задоволенням виконую роботу, але не люблю копатись в дрiбницях, деталях i доводити свою               роботу до кiнця.
77  Я легко вступаю в контакт з незнайомими людьми.
78  Похвала  чи  критика з боку товаришiв викликає у мене сильну реакцiю.
79  Я висловлюю свої думки пiсля ретельного обдумування, намагаюсь висловитись якомога точнiше.
80  Менi рiдко вдається ввести пожвавлення в сумну компанію.
 
  1  11   21    31    41    51    61    71          А    активнiсть
  2  12   22    32    42    52    62    72          Л    лабiльнiсть
  3  13   23    33    43    53    63    73          Д    домiнування
  4  14    24    34    44    54    64    74          П    пасивнiсть
  5  15   25    35    45    55    65    75          О    образнiсть
  6  16   26    36    46    56    66    76          С    стабiльнiсть
  7  17   27    37    47    57    67    77          Е       екстравертованiсть
  8  18   28    38    48    58    68    78          З    залежнiсть
  9  19   29    39    49    59    69    79          Р    рацiональнiсть
 10   20   30    40    50    60    70    80          I    iнтроверсiя
 
Категорія: Особистість | Додав: pe443 (26.10.2011)
Переглядів: 776 | Теги: особа, тести, методики, особистісний опитувальник, психологія, Особистість
» ТЕГИ
методики психодіагностика опитувальники пізнавальні психічні процеси властивості уваги методика дослідження темперамент емоції психологія особа Особистість тести характер Мотивація

» WMZONA.COM

» WMMAIL.RU
WMmail.ru - сервис почтовых рассылок

» Зроби клік

» Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz


  • Copyright MyCorp © 2021
    Створити безкоштовний сайт на uCoz